Leasing operacyjny, Santander Consumer Multirent

Leasing samochodowy: co to takiego?

Obecnie trudno wyobrazić sobie działanie firmy – niezależnie od branży, w jakiej działa – bez samochodu. Zakup auta to jednak nierzadko naprawdę duży koszt. Ciekawym rozwiązaniem, które bez wątpienia warto wziąć pod uwagę jest leasing. Wyróżnia się kilka jego rodzajów. Zobaczmy czym jest leasing i na czym dokładnie polega.

Co to takiego?

Leasing samochodowy to nic innego, jak umowa, która zawierana jest przez dwie strony. Jedna z nich to leasingodawca, czyli podmiot finansujący, druga zaś to leasingobiorca, czyli użytkownik. Na podstawie umowy dochodzi do wydzierżawienia samochodu leasingobiorcy. Jednocześnie w umowie bardzo precyzyjnie określone są warunki dzierżawy. Leasingobiorca zobowiązany jest wpłacać określoną kwotę w postaci kolejnych rat. Umowa określa ich ilość, a także terminy spłat.

Do kogo adresowany jest leasing samochodowy?

Leasing operacyjny, Santander Consumer Multirent

Jest to forma finansowania zakupu samochodu, która jeszcze nie tak dawno adresowana była wyłącznie do firm. Dzisiaj sytuacja jest już nieco inna. Na leasing mogą bowiem zdecydować się także osoby prywatne. Wśród firm zajmujących się świadczeniem usług leasingowych również dla osób prywatnych znajduje się Santander Consumer Multirent.

Jakie rodzaje leasingu się wyróżnia?

Najczęściej mówi się o trzech podstawowych rodzajach leasingu. Są to:

-leasing operacyjny;

-leasing finansowy;

-leasing zwrotny.

W przypadku leasingu operacyjnego samochód w świetle prawa jest własnością podmiotu finansującego. To on ma również obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Użytkownicy będący osobami prawnymi mają możliwość wpisania w koszt prowadzonej działalności opłacane raty. W przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Kiedy umowa wygaśnie, właścicielem samochodu zostaje osoba bądź firma, która go użytkowała. Co z kosztami działalności? W tym wypadku można do nich zaliczyć jedynie odsetki od wpłacanych w określonych terminach rat. Podatek VAT w przypadku tego rodzaju leasingu musi być wpłacony jednorazowo – warto o tym pamiętać.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj